Wat is 'Energie Coöperatie Spannum'?

De coöperatie verklaart als doel om haar leden, te weten de inwoners, 
bedrijven, instellingen en organisaties in het werkgebied van de 
coöperatie, zijnde Spannum en omgeving , te helpen bij de realisering van een volledig  duurzame energievoorziening voor zichzelf en heeft voorts ten doel het realiseren van een in alle opzichten duurzame samenleving en leefomgeving in haar werkgebied.

De coöperatie wil haar doel vooral bereiken door:

  1. het verminderen van het energieverbruik (zoals gas, elektriciteit,  warmte, motorbrandstoffen) in het werkgebied van de coöperatie,
  2. het individueel of gemeenschappelijk zo voordelig mogelijk zelf  opwekken en/of inkopen van duurzame energie,
  3. het stichten van of participeren in een duurzame energie in- en  verkoopbedrijf (wederverkoper) en de winsten daarvan in gemeenschappelijke duurzame en sociale projecten in het werkgebied te investeren. 
  4. het realiseren, faciliteren, (financieel) ondersteunen en exploiteren
    van gemeenschapsvoorzieningen, faciliteiten, activiteiten en projecten in het werkgebied van de coöperatie. De prioriteit gaat daarbij uit naar (aspecten van) duurzame energievoorziening, natuur, milieu, landschap,  flora en fauna.

Een belangrijk uitgangspunt bij het handelen van de coöperatie is het 
maatschappelijk verantwoord, duurzaam en transparant ondernemen en 
het creëren van meerwaarde door coöperatieve inkoop van energie, 
materialen en diensten ten gunste van haar leden en de Spannumer gemeenschap.

De leden van de coöperatie beslissen in de algemene ledenvergadering   
over de besteding van de bedrijfswinsten en de werkwijze van de                  
coöperatie.