Nieuwsbrief 1B december 2019

Op 12 november j.l. is de “Vestiging Opstalrecht” bij notaris ….. in ….. getekend door twee bestuursleden van de ECS en de dak-eigenaren …. en ......./…, zie onderstaande foto.

Lees meer »

Nieuwsbrief september 2019

Inmiddels zijn Liander en ........... het eens over de route van de kabels en de plaats van de meterkast. Thans is het aan Liander om de vergunningen te regelen en de opdracht aan de kabellegger te verstrekken.

Lees meer »