FAQ

Veel gestelde vragen 

Overstappen naar ECS: Overstappen gaat meestal gepaard met heel veel administratieve rompslomp. Hoe is dat bij ECS

Via de website:   www.energievanons.org.  kunt zich vrij makkelijk opgeven. Tegenwoordig geeft dat weinig problemen. Heeft u een meerder jarig contract dan is de einddatum bepalend.Overstappen naar ECS: Overstappen gaat meestal gepaard met heel veel administratieve rompslomp. Hoe is dat bij ECS?

Loop ik kans om afgesloten te worden van energieleveranties als ik overstap naar ECS?

Neen.
U kunt alleen afgesloten worden indien u een tijdlang uw energie niet meer heeft betaald. Afsluiting is tegenwoordig met veel waarborgen omgeven. Een energiebedrijf mag niet zomaar afsluiten. Het dient altijd de klant op de hoogte te stellen en hem/ haar een termijn te gunnen om alsnog te betalen.
Als u overstapt naar ECS blijft u energie ontvangen.

Loop ik de kans om bij overstappen naar ECS dubbel te betalen?

Neen.
Als u overstapt duurt dat meestal 4 tot 6 weken. In die periode regelen beide bedrijven de overdracht. Uw huidige leverancier zorgt ervoor dat alle kosten in rekening worden gebracht tot het moment van overdracht..
Het komt wel voor dat u een boete moet betalen aan uw huidige leverancier omdat u het contract opzegt in een periode dat dat nog niet mag. Meestal gaat het dan om langlopende energiecontracten, bijvoorbeeld 3 jaar. Meestal geldt een opzegtermijn van een maand en als u in het eerste jaar al opzegt om naar ECS over te stappen, moet u doorgaand een boete betalen.

om een tekst te typen.

Als ik energie van ECS afneem, ben ik dan ook automatisch lid van ECS?

Ja.
Als u energie van ons gaat afnemen, bent u klant en tevens  lid van de coöperatie. Doch dit is niet een verplichting maar een recht. Indien u niet lid wilt worden kunt u dat schriftelijk aan het bestuur doorgeven.

Er komen steeds meer energiebedrijven. Waarom is het aantrekkelijk om klant te worden bij ECS?

Er zijn een aantal redenen waarom ECS u graag als klant ziet:
1. ECS biedt u een aantrekkelijk tarief via onze leverancier Energie VanOns. Zie ook de website: www.energievanons.org.  

2. Een andere, belangrijke, reden, waarom ECS graag wil dat u klant wordt, is het ideaal dat ECS nastreeft, namelijk een duurzaam en groen Spannum.
3. De winst en het aandelenkapitaal van ECS worden geïnvesteerd in Spannum in duurzame energieprojecten en voorzieningen.
4. ECS is kleinschalig. Dat betekent dat alle bestuursleden gemakkelijk te benaderen zijn.

Ik heb meerdere meters en wil per meter een betaling. Kan dat?

Ja, dat kan.
Iedere meter heeft een zogenaamd EAN-nummer en met dit nummer kan de betaling geregeld worden.

Waarom is ECS een coöperatie?

ECS is een coöperatie om ervoor te zorgen dat alle leden evenveel zeggenschap kunnen hebben in de activiteiten van ECS.
ECS stelt zich op het standpunt dat met elkaar het doel snel kan worden bereikt en met elkaar veel kennis en enthousiasme aanwezig is om te werken aan een duurzaam Spannum. Alle leden zijn uiteindelijk de baas en komen bijeen in de jaarlijkse ledenvergadering om te praten over het beleid van ECS. Ook wil het bestuur van ECS regelmatig via bijeenkomsten contact houden met de leden om van gedachten te wisselen over bepaalde projecten e.d.

Wat is Energie VanOns?

Energie VanOns is opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in Noord-Nederland te ondersteunen en versnellen.
Onder andere door aan de deelnemende lokale initiatieven een vast bedrag per aangeleverde klant uit te keren. Zodat zij dit kunnen gebruiken voor de verduurzaming van de eigen leefomgeving. Van het openhouden van de dorpswinkel tot het aanleggen van een zonneweide.
Zie voor meer informatie www.energievanons.org.

Ik doe mee aan een postcoderoosproject, maar zie geen verrekening op mijn jaarrekening?

De verrekening kan je terugvinden op jouw jaarafrekening onder de omschrijving ‘Overheidsheffingen’. Kan je hieronder geen verrekening van het postcoderoosproject terugvinden, kan het zijn dat het opwekjaar van de coöperatie niet gelijkt loopt met jouw jaarafrekening. De verrekening vind dan plaats in jouw volgende jaarafrekening.

Hoe wordt de korting op het postcoderoosproject verrekend?

Na afloop van een opwekjaar (loopt van 1 januari t/m 31 december) van het postcoderoosproject ontvangen wij als energieleverancier een opwekverklaring van de coöperatie. Op deze opwekverklaring staat met hoeveel zonnedelen je hebt deelgenomen aan het postcoderoosproject.  Ook staat op deze opwekverklaring hoeveel stroom de zonnepanelen hebben opgewekt.  Door de verdeelsleutel die de coöperatie berekend weten wij precies hoeveel energiebelastingkorting wij met jou mogen verrekenen. Dit verrekenen zal gebeuren in jouw eerstvolgende jaarafrekening.

Rekenvoorbeeld

Stel je verbruikt zelf jaarlijks 5.000 kWh aan elektriciteit. Je doet mee met 5 zonnedelen aan een postcodeproject met 40 zonnepanelen. Dit postcoderoos-project met 40 zonnepanelen heeft in 1 opwekjaar 10.000 kWh opgewekt. De coöperatie verdeelt de opgewekte elektriciteit gelijk over de leden aan de hand van een verdeelsleutel. Dat betekent voor deze voorbeeldberekening wanneer je mee doet met 1 zonnedeel, je 250 kWh hebt opgewekt in 1 opwekjaar (=10.000 kWh / 40 zonnepanelen).

Omdat je met 5 zonnedelen deelneemt mag de energiemaatschappij 1.250 kWh ( = 250 kWh x 5 zonnedelen) aan energiebelasting met jou verrekenen.

Voorbeeldberekening

Jouw jaarlijks verbruik is 5.000 kWh
De verdeelsleutel 5/40
De opgewekte energie voor jouw zonne-/winddeel 1250 kWh (=10.000 kWh / 40 x 5)
Tarief energiebelasting 2019 0,1193
_________________ +
Te verrekenen €149,13 (= 1250 x 0,1193)