Over Energie Coöperatie Spannum

De coöperatie verklaart als doel om haar leden, te weten de inwoners, 
bedrijven, instellingen en organisaties in het werkgebied van de 
coöperatie, zijnde Spannum en omgeving , te helpen bij de realisering van een volledig  duurzame energievoorziening voor zichzelf en heeft voorts ten doel het realiseren van een in alle opzichten duurzame samenleving en leefomgeving in haar werkgebied.

De coöperatie wil haar doel vooral bereiken door:

  1. het verminderen van het energieverbruik (zoals gas, elektriciteit,  warmte, motorbrandstoffen) in het werkgebied van de coöperatie,
  2. het individueel of gemeenschappelijk zo voordelig mogelijk zelf  opwekken en/of inkopen van duurzame energie,
  3. het stichten van of participeren in een duurzame energie in- en  verkoopbedrijf (wederverkoper) en de winsten daarvan in gemeenschappelijke duurzame en sociale projecten in het werkgebied te investeren. 
  4. het realiseren, faciliteren, (financieel) ondersteunen en exploiteren
    van gemeenschapsvoorzieningen, faciliteiten, activiteiten en projecten in het werkgebied van de coöperatie. De prioriteit gaat daarbij uit naar (aspecten van) duurzame energievoorziening, natuur, milieu, landschap,  flora en fauna.

Een belangrijk uitgangspunt bij het handelen van de coöperatie is het 
maatschappelijk verantwoord, duurzaam en transparant ondernemen en 
het creëren van meerwaarde door coöperatieve inkoop van energie, 
materialen en diensten ten gunste van haar leden en de Spannumer gemeenschap.

De leden van de coöperatie beslissen in de algemene ledenvergadering   
over de besteding van de bedrijfswinsten en de werkwijze van de                  
coöperatie.


Historie

De Energie  Coöperatie Spannum is opgericht door een aantal  inwoners van Spannum, die van mening waren dat  het produceren van duurzame energie  van groot belang is voor de toekomst van deze wereld en dat wij als dorpsgemeenschap daar ook een bijdrage aan moeten leveren

De inwoners van het  dorp Spannum stimuleren om groene stroom en CO2 gecompenseerd gas te gebruiken is/was onze eerste doelstelling.
Het bleek mogelijk dat als de Energie Coöperatie Spannum werd opgericht, deze coöperatie wederverkoper kan worden van duurzaam opgewekte energie van derden en op dit moment is dat Energie VanOns.
De coöperatie heeft nu 26 leden in ons dorp die via de Energie Coöperatie Spannum elektriciteit en gas afnemen van Energie van Ons . Per klant ontvangt de coöperatie jaarlijks een vergoeding, die kan worden gebruikt voor stimulering en subsidiering van duurzame projecten in ons dorp.
Aan  modernisering en verwarming van het  zomerdorpshuis van de Stichting sportaccommodatie Spannum heeft een bijdrage van € 1000 kunnen geven.

Spoedig na de oprichting is de coöperatie ook gestart met een actie om bewoners in het dorp te motiveren om op het eigen dak zonnepanelen aan te brengen. Begin 2021  zijn er ruim 30 percelen in het dorp  voorzien van eigen zonnepanelen van het totaal van ca 110 percelen in het dorp.

Omdat niet alle percelen geschikt zijn om zonnepanelen op het dak te plaatsen is er in 2020 een Postcode Roos Project gerealiseerd waarbij 198 panelen zijn geplaatst op het dak van een veehouder bij het dorp en daaraan nemen ruim 20 inwoners van het dorp deel en daarmee is bereikt dat ca 50 % van de woningen in het dorp Spannum zijn eigen elektriciteit opwekt.