Nieuwsbrief juli 2019

Gepubliceerd op 1 juli 2019 om 17:04

I.v.m. de AVG zijn eigennamen z.v.m. verwijderd

Het gaat door!

Op de Algemene Leden Vergadering op 4 juli j.l. hebben de aanwezige leden aan het bestuur van de ECS, Energie Coöperatie Spannum, opdracht gegeven tot uitvoering van het zonnedak in het kader van de Postcode Roos Regeling. (PCR) Inmiddels heeft onze adviseur, ECoop, opdracht gekregen de offertes bij diverse installateurs aan te vragen. Het gaat om totaal 200 zonnepanelen op het staldak van de familie ...........

Moeizaam

Het heeft het bestuur veel moeite gekost om voldoende deelnemers te vinden voor ons project, dit ondanks een informatieavond, flyeracties en vele bezoeken aan onze inwoners. Momenteel zijn er 168 panelen gereserveerd. De overige 32 panelen proberen we nog aan de man te brengen. Het is gebleken dat voor veel inwoners, gezien hun leeftijd, de periode van 15 jaar te lang is, er is nu afgesproken dat men ook voor een kortere periode kan meedoen, hopelijk kunnen we op deze manier de laatste panelen nog wegzetten.

Dorpshuis

Het wel of niet meedoen van het dorpshuis was cruciaal voor het slagen van dit project. De moeilijkheid was dat het dorpshuis via de Ecotax-regeling al een deel van de energiebelasting terugkrijgt. De regeling via de PCR heeft een geheel andere berekenmethode en om deze regelingen te vergelijken heeft vele telefoontjes en tijd gekost. Nieuwsbrief 1 Datum: 10 juli 2019 2 Het dorpshuis doet wel mee. Dit ook om een duurzaam en groen karakter te tonen. Door het dorpshuis met ca. €100,-/jaar te ondersteunen is het voordeel weer even groot als bij de Ecotax regeling. Voor het dorpshuis zijn 30 panelen gereserveerd.

Kerk

Ook het kerkbestuur heeft besloten om groen en duurzaam te worden welke hoort bij de overtuiging van de kerkgemeenschap. Voor het kerkgebouw, kosterwoning, pastorie en de woning van ……….zijn ook 30 panelen gereserveerd.

Uitvoering

Lieuwe Wijnia zal de taak van projectleider op zich nemen en Pauliena Harkema-Kastelijn zal de administratieve taken uitvoeren. Alle deelnemers zullen door een bestuurslid bezocht worden en wordt er een participatieovereenkomst opgesteld. Het verstrekken van de opdracht aan de uitvoerende installateur als mede de verzekering van de zonnepaneelinstallatie wordt na goedkeuring van het bestuur door onze adviseur ECoop behartigd. Naar verwachting zal het zonnedak rond september/oktober ‘19 in bedrijf worden genomen.

Subsidies

In april heeft het Iepen Mienskips Fûns van de Provincie onze subsidieaanvraag beloond met een subsidietoezegging van € 5273,- en eind juni kregen wij het verheugend bericht dat het Coöperatiefonds van de Rabobank ons project met €1000,- gaat ondersteunen. Met deze bedragen kan de ECS de adviseur ECoop betalen.

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Energie Coöperatie Spannum
Adde Klaas de Boer (vz)
Pauliena Harkema- Kastelijn (pm)
Lieuwe Wijnia (secr)
Doeke Steensma (bestuurslid)
Albert Valkema (bestuurslid)


Nieuwsbrief 1 Juli 2019 Algemeen