Nieuwsbrief september 2019

Gepubliceerd op 1 september 2019 om 20:24

Stand van zaken

Inmiddels zijn Liander en ........... het eens over de route van de kabels en de plaats van de meterkast. Thans is het aan Liander om de vergunningen te regelen en de opdracht aan de kabellegger te verstrekken.

Installatiebureau ........... uit Harlingen heeft een scherpe aanbieding aangeboden voor het leveren en aanbrengen van de panelen. Ze bieden panelen aan met een vermogen van 315 WP (wattpiek). Inmiddels is de opdracht aan hun verleend. Er worden 2 omvormers toegepast. Via een app kan elke deelnemer inzage krijgen in de monitoring van de panelen.

Momenteel zijn er 170 panelen gereserveerd. De overige 30 panelen proberen we nog steeds aan de man te brengen. Misschien je iemand nog enthousiast maken! De volgende deelnemers doen mee aan ons zonnedakproject: Hervormde Gemeente Spannum-Edens betreft kerk/ kosterij/ pastorie en woonhuis …./Us Gebou/ fam. ……./………/fam. ………./ fam….. /………./ fam. ……./fam…/ fam……../fam ………/ fam………../…………../fam. ………i

Subsidies

Eerder is vermeld dat het Coöperatiefonds van de Rabobank ons project met €1000,- zou gaan ondersteunen. Op 23 september is de cheque tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de ECS uitgereikt.

Aanmeldingen

De ECS nog een aantal deelnemers gebruiken! U kunt zich aanmelden bij de bestuursleden:

Adde Klaas de Boer (vz)
Pauliena Harkema- Kastelijn (pm)
Lieuwe Wijnia (secr)
Doeke Steensma (bestuurslid)
Albert Valkema (bestuurslid)


Nieuwsbrief 2 September 2019 Algemeen Docx

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.