Nieuwsbrief 2A april 2020

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 20:24

Stand van zaken

Beste deelnemers van ons zonnedak,

Een ieder heeft de laatste tijd ervaren dat veel dingen een geheel andere wending aannemen dan verwacht. Vooral ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Ook ons zonnedak project gaat niet geheel volgens plan en is een kwestie van veel geduld. Het lijkt ons dan ook goed u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.

De installatie 

Het heeft heel veel voeten in aarde gehad maar de lang verwachte zonnepanelen liggen er al weer een poosje op! (zie ook foto geheel boven) Tijdens een periode met weinig wind zijn de panelen begin maart geïnstalleerd en het ziet er allemaal netjes uit.

I.v.m. het legplan van de reeds aanwezige panelen, zijn er geen 200 maar 198 stuks geplaatst.

De meterkast is na heel veel moeite gerealiseerd en goedgekeurd en Liander heeft de aansluiting naar deze meterkast inmiddels aangelegd. Hier opvolgend heeft de installateur, ........ uit Harlingen, de installatie aangesloten op het net. De levering vindt sinds 25 maart plaats.

Tegenslag

Helaas was de pret van korte duur. Via onze adviseur ECoop, ontvingen wij al een week later het bericht dat het bedrijf van ........ door een stroomstoring getroffen was. Voor een agrarisch bedrijf is dit een heel vervelende situatie. Door de zonnepaneelinstallatie uit te schakelen had ……. gelukkig weer stroom voor zijn bedrijf.

Netbeheerder Liander heeft e.e.a. onderzocht en het bleek dat zij een fout in de capaciteits-berekening hadden gemaakt waardoor de installatie onjuist was aangesloten. In de praktijk zal waarschijnlijk de aansluitkabel vervangen moeten worden.

Wel heeft Liander toegezegd de schade zowel aan ........ als de coöperatie te willen vergoeden.

Vorige week heeft onze adviseur ECoop bekend gemaakt dat Liander pas op 7 of 9 mei de aansluiting gaat aan passen. Helaas zijn we geheel afhankelijk van Liander en hun planning maar het is wel zuur dat zij hun gemaakte fout pas na meer dan een maand weer gaan herstellen! En dat in een periode met overvloedige zonneschijn. Onze adviseur zal dan ook proberen dat Liander de gederfde inkomsten voldoende zal vergoeden.

Terug-levering

Onze bedoelding was de terug-levering van de stroom via Energie VanOns te doen plaatsvinden, echter de tarieven van de EVO zijn dusdanig laag (ca €0,045 bij een contractduur van 5 jaar) dat we als bestuur hebben besloten een leveringscontract aan te gaan bij Eneco tegen een tarief van €0,07605. Op jaarbasis is dit een verschil van ruim €1800,- en als coöperatie kunnen we daar weer interessante initiatieven mee ondersteunen. Het contract met Eneco is ieder moment opzegbaar.

Monitoring

Om inzicht te geven hoeveel energie de panelen leveren, kunnen de deelnemers inloggen op het systeem “SolarEdge monitoring”. Via het downloaden van deze app op je telefoon of tablet kun je inloggen onder gebruikersnaam en wachtwoord. De installateur ........ zal een account aanmaken om deze app actief te maken. Een sim-kaart is inmiddels aanwezig, zodra de installatie weer op het net wordt aangesloten zal aan alle deelnemers de gebruiksnaam en wachtwoord bekend worden gemaakt. De productie van de panelen kan dan gevolgd worden, ook defecten aan panelen kunnen op deze manier gelokaliseerd worden.

Opening van het zonnedak

Uiteraard willen we ons zonnedak later op een passende manier openen. Zodra we de huidige crisisperiode achter ons kunnen laten gaan we dit met z’n allen feestelijk vieren. Suggesties voor een passende opening zijn welkom. T.z.t. krijgt u daar nog bericht over. Ook al zat alles niet mee toch heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat ons zonnedak binnenkort van de overvloedige zonne-energie kan profiteren.

 

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Energie Coöperatie Spannum
Adde Klaas de Boer (vz)
Pauliena Harkema- Kastelijn (pm)
Lieuwe Wijnia (secr)
Doeke Steensma (bestuurslid)
Albert Valkema (bestuurslid)


Nieuwsbrief 2 A April 2020 Deelnemers PCR Docx

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.