Nieuwsbrief 1B december 2019

Gepubliceerd op 1 december 2019 om 20:14

Stand van zaken

Op 12 november j.l. is de “Vestiging Opstalrecht” bij notaris ….. in ….. getekend door twee bestuursleden van de ECS en de dak-eigenaren …. en ......./…, zie onderstaande foto.

Administratief zijn de voorbereidingen nu geregeld. Helaas gaat de uitvoering van het project nu niet bepaald naar wens. Het bestuur heeft zeer regelmatig contact met onze adviseur ECoop. Het probleem zit hoofdzakelijk in de invoer van de hoofdaansluiting naar de meterkast.

ECoop meldt per mail: ”Het blijkt dat het plaatsen van de mantelbuis op locatie ingewikkelder is dan eerst gedacht. Vandaar dat de twee lokale aannemers deze werkzaamheden ook niet wilden of konden uitvoeren. Er moet een boring worden 1 uitgevoerd door de betonnen muur/vloer van de stal. ....... is even afhankelijk van deze boring die uitgevoerd wordt door een derde als ik het goed begrepen heb. Hier wordt dan de mantelbuis doorheen geplaatst. Ze willen dit jaar de werkzaamheden met betrekking tot de mantelbuis en de meterkast nog wel afronden. De aansluiting zal dan begin volgend jaar gerealiseerd moeten worden. …….. moet namelijk na afronding van de meterkast deze meterkast eerst controleren voordat zij de werkzaamheden met betrekking tot de nieuwe aansluiting inplannen. ....... kan in week 2 of 3 van 2020 de zonnepanelen gaan plaatsen wat hun planning betreft.

 

Het bestuur had aanvankelijk de wens dat het
zonnedak zelfs al in september zou worden
gerealiseerd, doch door een gewijzigd tracé
van de kabel zou dat daaropvolgend
november gaan worden. Gezien de reactie
van ECoop wordt dat nu helaas begin volgend
jaar. Niet alleen voor het bestuur maar vooral
ook voor de deelnemers is dit een
teleurstelling! Hoe dan ook zien we de
realisatie voor ons zonnedak toch zonnig
tegemoet en hopen het project begin volgend
jaar feestelijk te openen.

 

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Energie Coöperatie Spannum
Adde Klaas de Boer (vz)
Pauliena Harkema- Kastelijn (pm)
Lieuwe Wijnia (secr)
Doeke Steensma (bestuurslid)
Albert Valkema (bestuurslid)Nieuwsbrief 1 B December 2019 Deelnemers PCR Docx

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.