Nieuwsbrief 1A oktober 2019

Gepubliceerd op 1 oktober 2019 om 17:13

I.v.m. de AVG zijn eigennamen z.v.m. verwijderd

STAND VAN ZAKEN

Het is al weer even geleden dat de deelnemers van het zonnedak door één van de bestuursleden zijn bezocht, daarom wil de ECS een ieder graag op de hoogte stellen van de laatste vorderingen van ons zonnedak. Momenteel zijn er 59 panelen via de €300,- keuze gereserveerd en 111 stuks via de €99,- optie. Totaal dus 170 panelen. De overige 30 panelen proberen we nog steeds aan de man te brengen. Misschien kun je iemand nog enthousiast maken! De volgende deelnemers doen mee aan ons zonnedakproject: Hervormde Gemeente Spannum-Edens betreft kerk/ kosterij/ pastorie en woonhuis ………./Us Gebou/ fam. …./ fam… / fam. …/ fam. …/fam……/ fam……/ fam. …/fam ………/ fam. .../ fam…../…../…../ fam…….

Inmiddels zijn de netwerkbeheerder Liander en........ het eens over de route van de kabels en de plaats van de meterkast. Het feit dat de procedure langer heeft geduurd dan voorzien, is dat het tracé niet meer loopt via de tuin maar rechtstreeks naar de stal gaat. Hiervoor is wel een z.g.n. raketboring nodig om de kabel onder het betonpad door te voeren. Met deze optie is er nu veel minder graafwerk en dat is, financieel gezien, voor de coöperatie ook nog eens een zeer voordelig alternatief!

Deze week heeft Liander de opdracht aan de kabellegger verstrekt en deze gaat de klus nu inplannen. Daaropvolgend zal de installateur de panelen en overige onderdelen installeren. We gaan ervan uit dat dit deze maand nog gaat lukken.

Installatiebureau ........ uit Harlingen heeft een scherpe aanbieding uitgebracht voor het leveren en aanbrengen van de panelen. Ze bieden panelen aan met een vermogen van 315 WP (wattpiek), zelfs nog beter dan de voorgestelde 265 WP panelen. Inmiddels is de opdracht aan ........ verleend. Er worden 2 omvormers toegepast. Via een app kan elke deelnemer inzage krijgen in de monitoring van de panelen. 

Het concept van de Opstalovereenkomst is zowel door de ECS als door de dak-eigenaar ........ getekend. Binnenkort zal dit contract bij notaris van der Hem gepasseerd worden

Subsidies

Reeds eerder is vermeld dat het Coöperatiefonds van de Rabobank ons project met €1000,- zou gaan ondersteunen. Op 23 september j.l. is de cheque tijdens een feestelijke bijeenkomst in de koepelzaal van de Rabobank Leeuwarden Noord-Friesland aan de ECS uitgereikt. T.z.t. zal het zonnedak op een passende manier feestelijk worden geopend. Zodra er weer belangrijk nieuws is laten wij u dat graag weten.

Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Energie Coöperatie Spannum
Adde Klaas de Boer (vz)
Pauliena Harkema- Kastelijn (pm)
Lieuwe Wijnia (secr)
Doeke Steensma (bestuurslid)
Albert Valkema (bestuurslid)


Nieuwsbrief 1 A Oktober 2019 Deelnemers PCR Docx